Att utveckla en inställning som driver önskade resultat

Utveckling som driver resultat
Hur kan vi genom ett förbättrat mellanmänskligt samspel frigöra tid och energi för det som verksamheten egentligen är till för och därigenom utveckla en verksamhet där vi kan mötas som människor och samtidigt åstadkomma en hållbar förbättring av verksamhetens resultat?

Arbinger hjälper organisationer att frigöra mer av den potential som finns i verksamheten som helhet genom att bygga en proaktiv kultur av samarbete, med stort eget ansvarstagande och fokus på gemensamma resultat. Genom en stark koppling mellan de mänskliga relationerna i verksamheten och resultaten, bidrar arbetet till en god effekt på såväl upplevd arbetstillfreds­ställelse som effektivitet och kvalitet.

Arbingers metoder hjälper människor och organisationer att utveckla en resultatorienterad och lyhörd inställning med Vi-fokus istället för Jag-fokus. Mer utrymme för värdeskapande diskussioner och mindre tid på mellanmänsklig friktion. Våra utvecklingsprogram och vår metodik bygger på över 45 års forskning av beteende och motivationspsykologi samt över 35 års arbete med organisationer världen över.

~

The Arbinger Institute står bakom böckerna Ledarskap och Självbedrägeri , The Anatomy of Peace – Resolving the Heart of Conflict och The Outward Mindset – Seeing Beyond Ourselves.

Arbinger har verksamheter i 27 länder. I Skandinavien har Arbinger verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.