VÄLKOMMEN

Hur åstadkommer man varaktiga förändringar av beteenden som driver resultat?
– Hur kan vi genom ett förbättrat mellanmänskligt samspel frigöra tid och energi för det som verksamheten egentligen är till för?
– Hur kan vi utveckla en verksamhet där vi kan mötas som människor och samtidigt åstadkomma en kraftfull och hållbar förbättring av verksamhetens anseende och resultat?Arbinger Institute hjälper företag och organisationer att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet mot:
Ett ledarskap med ett positivt och långtgående inflytande över både medarbetarnas och verksamhetens utveckling, med mer utrymme för värdeskapande diskussioner och mindre tid på mellanmänsklig friktion, internpolitik och konflikter.

Ett medarbetarskap som bygger på ett genuint, personligt ansvarstagande och egen drivkraft att arbeta för att uppnå verksamhetens önskade resultat.

Här på vår hemsida kan du läsa mer om Arbinger, våra tankar och vårt arbete. Välkommen!

~

The Arbinger Institute står bakom böckerna Ledarskap och Självbedrägeri  och The Anatomy of Peace – Resolving the Heart of Conflict och har huvudkontor i USA. Vi har verksamheter i ett flertal länder, bl a i Danmark där Mette Villemoes Ponty är ansvarig för The Arbinger Institute Scandinavia, med verksamheter också i Sverige och Norge.

Arbinger vänder sig till alla som vill skapa varaktiga förändringar i sina relationer, på arbetet eller i privatlivet.