OM SPRÅKET OCH MODELLEN

Tänk om jag själv är en del av problemet?

Arbinger är en filosofi som bygger på diskussionen runt begrepet självbedrägeri: problemet att jag inte vet att jag har ett problem.

Diskussionen har förts i sekler. The Arbinger Institutes bidrag är ett gemensamt språk vi kan använda för att förstå begreppet, för att lösa våra konflikter och åstadkomma förändring. Språket bygger på filosofen och forskaren Dr Terry Warners arbete och är en vidareutveckling av Martin Bubers arbete kring människor och relationer. Språket som the Arbinger Institute (med Dr Terry Warner i spetsen) har utvecklat är lättförståeligt och bygger på ett antal modeller som gör att vi enkelt kan se och förstå vad som händer i relationer på arbetsplatsen och i våra privatliv med nya ögon – och ändra det.

Arbinger introducerar detta språk och dessa modeller genom utbildningar, föredrag och böckerna Leadership & Self-deception or Getting out of the box och The Anatomy of Peace.

Den första boken finns i svensk översättning och heter Ledarskap och Självbedrägeri.

Språket är uppbyggt kring fem grundläggande diagram:

  1. Vårt grundläggande inställning till andra (och som ligger djupare än vårt beteende)
  2. Valet som leder till självbedrägeri och att ”vi går in i boxen”
  3. När boxen blir permanent och ett karaktärsdrag
  4. Konfliktalliansen; när två boxar möts
  5. Att komma ut ur boxen

Ladda ned en artikel om Arbingers språk och filosofi på engelska här

Ledarskapspyramiden eller förändringspyramiden

Vi arbetar också med en modell som vi kallar ledarskapspyramiden eller förändringspyramiden, vägen till förändring och inflytande.

Kontakta oss gärna för mer information och tillämpningsområden.