OM SPRÅKET OCH MODELLEN

Tänk om jag själv är en del av problemet?

Arbinger är en filosofi som bygger på diskussionen runt begrepet självbedrägeri: problemet att jag inte vet att jag har ett problem.

Diskussionen har förts i sekler. The Arbinger Institutes bidrag är ett gemensamt språk vi kan använda för att förstå begreppet, för att lösa våra konflikter och åstadkomma förändring. Språket bygger på filosofen och forskaren Dr Terry Warners arbete och är en vidareutveckling av Martin Bubers arbete kring människor och relationer. Språket som the Arbinger Institute (med Dr Terry Warner i spetsen) har utvecklat är lättförståeligt och bygger på ett antal modeller som gör att vi enkelt kan se och förstå vad som händer i relationer på arbetsplatsen och i våra privatliv med nya ögon – och ändra det.

Arbinger introducerar detta språk och dessa modeller genom utbildningar, föredrag och böckerna Leadership & Self-deception or Getting out of the boxThe Anatomy of Peace och The Outward Mindset – seeing beyond ourselves.

Den första boken finns i svensk översättning och heter Ledarskap och Självbedrägeri.

Kontakta oss gärna för mer information.