ORGANISATIONSUTVECKLING

”Jag har känt till Arbingers arbete i många år. Arbingers idéer är insiktsfulla och har djupa och omfattande konsekvenser för organisationer.”

Stephen R. Covey, Författare till boken 7 Habits for Highly Effective People.

För mer information om hur vi arbetar och hjälper organisationer, ring oss:
08 – 556 263 10 eller 0739 – 62 63 20.

Ledarutveckling, teamutveckling, personlig utveckling eller samarbetsutveckling?

Upplever du att ditt företag har ledarproblem? Medarbetarproblem? Motivations- eller samarbetsproblem? Problem med stress? Brister i ansvarstagande eller kommunikationsproblem?
Den goda nyheten är att din verksamhet inte har något av dessa problem. Men de är alla symptom på ett och samma grundproblem. Nämligen problemet att den enskilda personen inte vet att hon eller han har ett problem. Problemet kallas självbedrägeri och är orsaken till i stort sett varje mellanmänskligt problem i en organisation, oavsett storlek eller bransch.
Och problem för den enskilda personen, blir til problem för organisationen.

De flesta människor upplever att andra förorsakar problem, men väldigt få känner att de själva är orsaken till dessa problem. Konsekvensen är att ingen känner sig ansvarig och personer och organisationer lever med problem som ingen ser ut att vilja ta ansvar för eller förmår lösa. Vi vill gärna tro att lösningen är att någon annan förändrar sig.

Hur kan man hjälpa någon att se något de själva inte vill se?

Det är den centrala utmaning Arbinger hjälper människor och organisationer att lösa.

Arbinger är relevant for organisationer som vill bli bättre på att:

  • Hantera konflikter, så att de inte dränerar verksamheten på tid, pengar och energi
  • Fokusera på resultat istället för på de uppgifter som står i arbetsbeskrivningen
  • Lösa problem och hitta lösningar istället för att ägna tid åt interna konflikter och friktion
  • Utvecklas genom att ständigt söka möjligheter att utvecklas, både på individ- och gruppnivå
  • Säkerställa att verksamheten utvecklas och går framåt istället för att fokusera på fel och anklagelser
  • Göra kundens upplevelse av företaget så bra som möjligt i varje kontakt

Se video med Arbingerkunden Rodney Larson i Spandex (på engelska)

Rodney Larson, the President of Spandex Ltd., shares an experience of collusion in his company with a sister division and how his organization got ”out of the box” using principles taught at the Arbinger Institute.