TJÄNSTER

UTBILDNINGAR

Arbingers utbildningar hålls främst som företagsinterna utbildningar.
Med jämna mellanrum håller vi dock öppna utbildningsseminarier. För nästa datum: se under fliken UTBILDNINGAR.

Utbildningarna innefattar områden som:
–  Ledarskap och inflytande
–  Konfliktlösning
–  Samarbete och samspel
–  Utveckling av team och kultur
–  Personlig utveckling
–  Självbedrägeri

KONFLIKTHANTERING

Arbinger erbjuder företag stöd i både förebyggande och pågående konfliktarbete.

Förebyggande sker främst genom utbildning och konsultation.

Aktiv konflikthantering utformas efter behov beorende på faktorer som konfliktens karaktär, spridning i organisationen, konsekvenser och tidsramar.
Vanligen inbegriper aktiv konflikthantering en kombination av utbildning och coachning.
Aktiv konflikthantering involverar alla berörda parter i konflikten.

COACHING

Arbinger erbjuder individuell coaching av coacher certifierade genom antingen ICC (International Coaching Community) eller ICF (International Coach Federation) och licencierade genom Arbinger Institute genom utbildningsprogrammet: The Choice in Coaching – Arbinger Mastery Training for Coaches.

KONSULTATION

Arbinger erbjuder konsulttjänster som ett komplement till företagsintern utbildning och organisationsutveckling.

Huvudsakligt fokus för Arbingers konsulttjänster är att hjälpa företaget att förankra och säkerställa den långsiktiga tillämpningen av Arbingers modeller på arbetsplatsen i enlighet med det som ledning och medarbetare enats om under utvecklingsarbetet.

MÅLINRIKTAD HANDLEDNING

Arbinger erbjuder de individuella, målinriktade handledningarna:

  • 30 dagar till bättre medarbetare
  • 30 dagar för att komma ut ur boxen

Upplägget för handledningarna kombinerar individuella coachingtillfällen med specialutformade program som genomförs under sammanlagt 30 arbetsdagar.
De målinriktade handledningarna förutsätter kunskap om Arbingers modeller som kan erhållas genom företagsinterna utbildningar eller öppna 2-dagars seminarier.

ARBINGERPROFILEN

Arbingerprofilen är ett kompletterande verktyg som kan beskrivas som en omvänd 360.
Profilen används i kombination med Arbingers utbildning och coachning.

Profilen kan användas för att:

  • fördjupa lärandet och öka självinsikten i syfte att identifera egna möjligheter att utveckla samarbetet med chefer, kollegor och medarbetare i organisationen
  • följa upp effekten av genomgångna utvecklingsprogram

FÖRELÄSNINGAR

Vid förfrågan erbjuder handledare från Arbinger att hålla företagsanpassade föreläsningar vid
t ex företagsmöten, ledarmöten, medarbetarseminarier etc.
Föreläsningarnas huvudinnehåll och längd utformas efter verksamhetens önskemål och behov i samarbete med en kontaktperson inom företaget.