OM ARBINGER

Vad är Arbinger?

Har du någon gång känt dig irriterad på andra människor? Och upplevt dem som svåra att samarbeta med? Ibland tycks en del personer bara förhindra eller försvåra: kollegan som genom att inte göra rätt saker i rätt tid försvårar för mig att göra ett bra jobb, IT-supporten som krånglar till det istället för att bara lösa mina problem, säljarna som inte klarar av att följa rutinerna eller projektmedlemmar som inte förstår att samarbeta?

Vi antar generellt att människor som befinner sig i en konflikt vill nå en lösning. Och det vill de, självklart. Människor vill ha lösningar. Men notera att den föredragna lösningen alltid är att andra ska förändra sig. Är det då förvånande, att konflikter och problem förblir olösta?

Tänk om det finns något som vi ännu hellre vill ha än lösningar? Tänk om alla samarbetssvårigheter och konflikter i grund och botten beror på samma grundläggande problem? Och tänk om vi både som individer och som grupp, systematiskt misstolkar och omedvetet försvårar de problem som vi tror att vi försöker lösa?

Arbingers arbete handlar om att ge dig som ledare insikt om hur du omedvetet både underlättar och försvårar för dig själv och organisationen att uppnå de resultat du önskar och hur du istället kan leda och arbeta för att uppnå det du vill.

Det handlar också om att utveckla dina medarbetares insikt om hur de omedvetet både bidrar till och försvårar företagets övergripande arbete och sin egen arbetssituation och utveckla en genuin vilja att bidra och ta ett personligt ansvar för sig själva, sin arbetsinsats och arbetssituation.

Ladda ned en pdf-fil där du kan läsa om bakgrunden till arbetet och hur vi kan hjälpa företag och organisationer här.

Vad får du ut av arbetet med Arbinger?

– Du får upp ögonen för kostnaderna och konsekvenserna av små och stora konflikter för dig själv och andra, i ekonomiska och personliga termer

– Du lär dig ta ansvar för dina konflikter

– Du inser vilket inflytande du har på andra och hur du kan åstadkomma förändring

– Du blir bättre på att samarbeta

– Du upptäcker fördelarna med att fokusera på resultatet istället för arbetsuppgifter

Vilka vänder sig Arbinger till?

Arbinger vänder sig till alla som vill skapa varaktiga förändringar i sina relationer, oavsett om det är på arbetet eller privatlivet.

Kontaktperson och Sverigeansvarig för The Arbinger Institute Scandinavia i Sverige är Ritva Karlström.