VAD KOSTAR EN KONFLIKT?

Vad kostar en konflikt?

– Allt från dåligt humör, stress, gräl, krig, felsökning, skilsmässa och i pengar allt från små belopp till ganska stora felinvesteringar på uppåt 17 miljoner kr t ex.

Men tänk om du själv kan bestämma om du vill vara i konflikt? Tänk om det är du själv som är den största delen av problemet?

Vår definition av en konflikt är: När två boxar möts. Vi kallar detta en konfliktallians. Vi gör detta för att vi å ena sidan är i konflikt och för att vi å andra sidan, efter som vi är i en box, hellre vill ha rätt och bli bekräftade i att den andre har fel än att hitta en lösning. Och på det sättet är vi allierade med den andra parten för att hålla konflikten vid liv.

I arbetet att upptäcka när man är i en box, blir det också tydligt när man befinner sig i en konfliktallians. Och när vi hittar exempel på det, kan vi också beräkna kostnaderna i form av, slöseri med tid, dåliga beslut, bristande på fokus på resultat, dåliga investeringar, brist på stöd mellan avdelningar eller individer, stress, dåligt arbetsklimat, etc.

Exempel 1: Försäljning och Administration

 • De röda fyrkanterna på sidorna av de båda parternas allierade. Det kan vara andra avdelningar, cc eller bcc till chefer eller kollegor inom företaget etc. Försäljningsavdelningen kan även värva kunder som inte har registrerats som allierade…
 • Konfliktalliansen upphör först när någon kommer ut ur boxen.
 • I andra vändan kommer att Administrationen att bekräftas i sin första upplevelse och därför köra vidare med mer av samma sak.

KONSEKVENSER / KOSTNADER:

 • Bortkastad tid inom båda avdelningar (”än en gång har Administration / Försäljning inte ordning på saker och ting”)
 • Dåligt samarbete mellan de två avdelningarna
 • Utebliven registrering av kunden innebär potentiellt utebliven försäljning och därmed uteblivna intäkter
 • Bristande motivation och därmed bristande initiativ på båda sidor (avdelningar)
 • Förebråelser, felsökning, paragrafrytteri, konfliktmöten mm.

KONKRETA KOSTNADER NÄR TVÅ AVDELNINGAR ÄR I BOXEN:

 • IT och Marknad (i ett IT-företag: ca 250.000 kr/år)
 • Försäljning, Marknad, Prod.utv. och Produktion (Snabbrörliga konsumentvaror: dryga 15 miljoner kr)
 • Reklambyrå och Marknadsavdelning (175 000 kr)
 • IT-avdelningen och IT-användare (7500 kr ca 4-6 gånger/år)

Exempel 1: Kund och expedit

 • De röda fyrkanterna på sidorna av de båda parternas allierade. Det kan vara andra kunder/kollegor: ”Jag ska tala med chefen”/”Jag hämtar min chef”. Senare är det familj och vänner
 • Konfliktalliansen upphör först när någon kommer ut ur boxen.
 • I andra vändan kommer att expediten att bekräftas i sin första upplevelse och därför köra vidare med mer av samma sak.

KONSEKVENSER / KOSTNADER:

 • Utebliven försäljning och inte minst merförsäljning eftersom det inte finns någon tillit eller dialog
 • Dålig stämning i butiken påverkar andra kunder, vilket i sin tur leder till dåligt rykte och förlorad försäljning
 • Medarbetaren blir omotiverad och mindre produktiv
 • Bristande motivation och därmed bristande initiativ och fler fel
 • Förebråelser, felsökning, konfrontationer, klagomålshantering, mm.

KONKRETA KOSTNADER NÄR TVÅ PARTER ÄR I BOXEN:

 • Specialaffär där 20% av omsättning är merförsäljning: ca 80.000 kr/år
 • Intern konflikt mellan medarbetare och butiksinnehavare (möten/coaching: ca. 15.000 kr)
 • Sjukfrånvaro (30.000 kr)
 • Möten med facket (upplevd stress och dåligt arbetsklimat)

Exempel 3: Ett par

 • De röda fyrkanterna på sidorna av de båda parternas allierade. Det kan vara familj, vänner, barn och kollegor.
 • Konfliktalliansen upphör först när någon kommer ut ur boxen.
 • I andra vändan kommer att hon och han både att bli bekräftade i sin första upplevelse (inifrån boxen) och därför köra vidare med mer av samma sak.

KONSEKVENSER / KOSTNADER:

 • Dålig stämning i hemmet
 • Alla andra uppgifter kommer att ingå i spelet (tvätta, städa, handla, etc.)
 • Millimeterrättvisa
 • Fokus på vad den andre inte har gjort
 • Många små konfliktallianser kan leda till funderingar på om detta är en relation man vill leva i