UTBILDNINGAR

Utvecklande (Själv)Ledarskap

Arbingers utbildningar hålls främst som företagsinterna utbildningar. Med jämna mellanrum håller vi dock öppna utbildningar. Nästa öppna utbildning i Sverige äger rum 19 – 20 januari 2017 i Stockholm. Utbildare: Sverigeansvarig och certifierad handledare Ritva Karlström
Pris: 5 900 kr exkl moms för 2 dgr (inkl förfriskningar, lunch och deltagarmaterial)

Kulturen är den osynliga hand som driver vår organisation, som avgör vilka beslut som fattas och hur vi agerar i olika situationer. Denna osynliga hand är den viktigaste hävstången för att uppnå resultat i en verksamhet, i team och som individer. Arbinger ger verktyg för att utveckla en kultur som driver utveckling och resultat – tack vare ett väl utvecklat samarbete där människor tar ansvar för sina arbetsrelationer och såväl egna som gemensamma resultat.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till alla som vill skapa varaktiga förändringar i sina relationer – på arbetsplatsen eller i privatlivet. Detta är en utbildning för dem som vill:

 • bygga en kultur av samarbete, högt i tak och team som drar åt samma håll, med stort eget ansvarstagande och fokus på gemensamma resultat
 • göra interna och externa kunders upplevelse av verksamheten så bra som möjligt i varje kontakt
 • förstå källan till positiva inflytande och bidra till att det fungerar bra
 • minska det pris vi betalar för konflikter och kommunikationsproblem, både personligen och som organisation
 • lägga mer energi på resultat och organisationens egentliga mål och mindre på internpolitik och mellanmänsklig friktion

Du lär dig:

 • Att förstå källan till konflikter och att lösa konflikter och samarbetsproblem
 • Att öka ditt inflytande för att åstadkomma förändring
 • Ledarskapspyramiden – en struktur för att åstadkomma förändring
 • Metoder för bra samarbete och teamutveckling
 • Att ta ansvar för ditt samspel med andra och dina konflikter
 • Att räkna ut personliga och organisatoriska kostnader för konflikter
 • Hur du konkret kan stärka ditt sätt att leda och arbeta, på ett sätt som kommer att leda till ökat ansvarstagande och fokus på resultat på ett hållbart sätt

Utbildningen innefattar områden som:

 • Konfliktlösning
 • Samarbete och samspel
 • Ledarskap och inflytande
 • Utveckling av team och kultur
 • Personlig utveckling
 • Självbedrägeri

Ladda ned en beskrivning här.

Maila oss för anmälan och mer information

Om utbildningen Utvecklande (Själv)Ledarskap

En utbildning i ledarskap, teamarbete och samarbete, inflytande och konfliktlösning

BAKGRUND
Ett av de mest kostnads-och resurskrävande problemen i de flesta organisationer är ett för de flesta okänt problem i kärnan av den mänskliga naturen.
Problemet, som forskare och filosofer kallar självbedrägeri, slukar mängder av organisationers resurser. De flesta människor upplever att andra förorsakar problem, men väldigt få känner att de själva är orsaken till dessa problem. Konsekvensen är att ingen känner sig ansvarig och personer och organisationer lever med problem som ingen ser ut att vilja ta ansvar för eller förmår lösa. Vi vill gärna tro att lösningen är att någon annan förändrar sig.

Problemet är att vi inte vet att vi har ett problem.

Hur kan man hjälpa någon att se något de själva inte vill se?

Det är den centrala utmaning Arbinger hjälper människor och organisationer att lösa.

Många av de vanligaste, mellanmänskliga problem vi upplever relaterat till ledarskap, kommunikation, konfliktlösning, samarbete, teamutveckling, sammansmältning av kulturer, tillit etc, är uttryck för samma grundproblem. Om vi ska kunna lösa dessa problem varaktigt, måste vi lösa det grundproblemet.

Arbingers metoder och modeller ger ledare, individer och organisationer ett enkelt men mycket effektivt ramverk för att förbättra sitt inflytande och utveckla miljöer som inbjuder till öppenhet för sin egen del i problem och ansvarstagande för att uppnå resultat.

Vår förmåga att lösa detta problem är avgörande för vårt samarbete och kommunikation med andra. Det ökar graden av ägarskap och ansvar och inbjuder till tillit, engagemang och motivation. Vilken typ av inflytande vi har på andra och hur nöjda vi är med oss själva.

DAG 1 – ANSVARSTAGANDE
Den första dagen handlar om ett centralt problem som påverkar våra personliga och organisatoriska prestationer.

Vi gör en distinktion mellan VAD vi vill uppnå och vad vi arbetar för som organisation och det som avgör hur framgångsrika vi i slutändan är i att uppnå detta, nämligen HUR vi ser på och samspelar med andra människor.

Vi talar om vad som påverkar människor mer än vårt beteende, nämligen vår grundläggande inställning till andra.

Vi skapar också förståelse för val vi gör som avgör vårt inflytande över andra.

Vi talar om när en avvisande inställning till andra blir ett karaktärsdrag. Vilka konsekvenser kan det få för oss själva, vårt samspel med andra och de resultat vi försöker uppnå (inom och utanför gruppen)?

Hur kan dåligt samspel sprida sig i och utanför gruppen? Hur påverkar det de involverade personernas fokus, vilja att ta ansvar och förmågan att uppnå gemensamma resultat?

Hur uppstår konflikter? Hur kan vi själva minska risken för att de uppstår eller att vi dras in i dem? Hur kan vi begränsa dem? Hur kan man lösa dem?

Hur kan jag själv bli lyhörd istället för avvisande gentemot andra människor (komma ut ur boxen)?

DAG 2 – SAMARBETE OCH INFLYTANDE
Med utgångspunkt i de grundläggande tankarna om ansvarstagande under dag 1, talar vi om lyhördhet i termer av bättre samarbete och fokus på rätt resultat på arbetsplatsen. Vi diskuterar och lär oss förstå vad som utmärker en verkligt samarbets- och resultatorienterad arbetsplatskultur.

Vi diskuterar egna resultat i förhållande till gemensamma resultat. Därefter får vi möjlighet att konkret utforska och utveckla vårt eget samarbete, samspel och bidrag till resultat i fyra viktiga dimensioner – i förhållande till våra chefer, kollegor, medarbetare och medlemmar/väljare.

Hur kan vi öka vårt eget inflytande för att åstadkomma positiv förändring?

Vi introducerar ledarskapspyramiden som hjälper oss att skapa förståelse för varför den förändring eller det inflytande vi gärna vill ha inte alltid fungerar på andra. Den ger oss också redskap för att skapa en proaktiv och konstruktiv kultur där vi fokuserar på att bidra till att saker och ting fungerar istället för att lägga merparten av vår tid på att hantera saker som inte fungerar.

Vi diskuterar konflikter, irritationer och friktion (internt och externt) som berör oss på vår egen arbetsplats/arbetsvardag för att förstå och kunna lösa dem.

En handledare från Arbinger hjälper företaget med genomförande och uppföljning efter utbildningsdagarna.