UTBILDNINGAR

Från jag- till vi-orienterad inställning
(Developing and Implementing an Outward Mindset)

Merparten av Arbingers utbildningar är verksamhetsinterna. Med jämna mellanrum håller vi dock utbildningar öppna för deltagare från olika verksamheter.
Nästa öppna utbildning: 7 och 8 februari 2019 (2 dgr) i Stockholm.
Utbildare: Sverigeansvarig och certifierad handledare Ritva Karlström
Pris: 6 900 kr exkl moms för 2 dgr (inkl förfriskningar, lunch och deltagarmaterial)

Om utbildningen
Utbildningen ger förståelse och redskap för att gå från en jag-orienterad inställning till en vi-orienterad inställning och därigenom arbeta och samspela på ett sätt som är samarbetsinriktat och bidrar till ökad effektivitet och bättre resultat.

Utbildningen ger deltagarna redskap för ökad självinsikt, ansvarstagande och samarbete. Den introducerar metoder för att kunna uppnå individuella och gemensamma mål. Deltagarna lär sig också konfliktförebyggande strategier som inbjuder till tvärfunktionellt samarbete.

Målgrupp
Detta är en utbildning för dem som vill:

  • bygga en kultur av samarbete, högt i tak och team som drar åt samma håll, med stort eget ansvarstagande och fokus på gemensamma resultat
  • öka sitt positiva inflytande och öka tilliten i samspelet med andra
  • minska det pris vi betalar för konflikter och kommunikationsproblem, både personligen och som verksamhet
  • lägga mer energi på resultat och organisationens egentliga mål och mindre på internpolitik och mellanmänsklig friktion

Vad får du med dig?
Verktyg för självinsikt och inställningsförändring, individuell- och grupptillämpning som hjälper dig att:

  • få en djupare förståelse för inställningens betydelse för att uppnå önskade resultat
  • löpande utvärdera i vilken omfattning du arbetar med en jag- eller vi-orienterad inställning
  • förstå hur du (och ditt team) kan arbeta på ett sätt som bidrar till såväl ökat samarbete, som ökad arbetstillfredsställelse och effektivitet
  • utvärdera din egen arbetsinsats och hålla dig själv ansvarig för ditt inflytande på andra
  • förstå hur du kan öka ditt positiva inflytande för att åstadkomma förändring
  • förstå hur konflikter och konfliktallianser uppstår, hur du kan minska risken för att de sprids eller att själv dras in i dem samt hur du kan bidra till lösning

Ladda ned en beskrivning här.

Maila oss för anmälan och mer information

BAKGRUND
Många av de vanligaste, mellanmänskliga problem vi upplever relaterat till ledarskap, kommunikation, konfliktlösning, samarbete, teamutveckling, sammansmältning av kulturer, tillit etc, är uttryck för samma grundproblem. Om vi ska kunna lösa dessa problem varaktigt, måste vi lösa det grundproblemet.

Arbingers metoder och modeller ger ledare, individer och organisationer ett enkelt men mycket effektivt ramverk för att förbättra sitt inflytande och utveckla miljöer som inbjuder till öppenhet för sin egen del i problem och ansvarstagande för att uppnå resultat.

Vår förmåga att lösa detta problem är avgörande för vårt samarbete och kommunikation med andra. Det ökar graden av ägarskap och ansvar och inbjuder till tillit, engagemang och motivation. Vilken typ av inflytande vi har på andra och hur nöjda vi är med oss själva.