THE ARBINGER INSTITUTE

Arbinger är ett internationellt utbildnings- och konsultföretag med verksamhet i 27 länder. Vi erbjuder utbildningar, konsulttjänster, coachning samt metoder och verktyg som hjälper individer, grupper och organisationer att utveckla det egna ansvarstagandet och det mänskliga samspelet för att uppnå gemensamma och hållbara resultat. Arbingers metoder hjälper människor och organisationer att utveckla en resultatorienterad och lyhörd inställning med Vi-fokus istället för Jag-fokus.

Våra utvecklingsprogram och vår metodik bygger på över 45 års forskning av beteende och motivationspsykologi samt över 35 års arbete med organisationer världen över.

Läs mer på arbinger.com och arbinger.dk.