THE ARBINGER INSTITUTE

The Arbinger Institute är ett internationellt konsultföretag som arbetar med utbildning, konsultation, coaching, handledning och konflikthantering  på arbetsplatser, skolor, inom politiken och privatlivet. Våra kunder spänner från privatpersoner till några av de största företagen och offentliga verksamheterna i världen.

Arbinger arbetar för att hjälpa verksamheter att uppnå konkreta och mätbara resultat – i form av färre problem, bättre samarbete, ökad produktivitet, förbättrade resultat etc.

The Arbinger Institute har verksamhet i ett flertal länder och huvudkontor i USA.

The Arbinger Institute Scandinavia består av avdelningar i Sverige, Norge och Danmark. Vi är ett skandinaviskt team med nära samarbete över landsgränserna. Om din organisation även har verksamhet i Norge eller Danmark, säkerställer vi att alla ledare och medarbetare får samma utbildning och bygger en gemensam grund för ett bra och effektivt samarbete över landsgränserna.

Mette Villemoes Ponty som är Skandinavienansvarig ansvarar också för Arbinger i Danmark. Ritva Karlström är kontaktperson för Arbinger i Sverige och Marga Dijkman för Arbinger i Norge.

Här hittar du The Arbinger Institute Scandinavia i Norge

Här hittar du The Arbinger Institute Scandinavia i Danmark

Här hittar du The Arbinger Institute