ETT GRUNDLÄGGANDE PROBLEM

Det finns en enorm potential i människor och organisationer som ännu inte utnyttjas och orsaken är ofta densamma.

Problem med kommunikation, samarbete, ledarskap, resultat, företags­kultur, arbetsklimat, motivation, tillit etc visar sig nästan alltid bero på samma grundproblem.

Om vi ska kunna lösa dessa problem varaktigt, måste vi adressera det grundproblemet.

Arbinger hjälper människor att förstå vad det är som gör att de förlorar fokus på sina och organisationens verkliga mål och ger dem verktyg att ändra på det.

Arbingers arbete handlar om att ge dig som ledare insikt om hur du omedvetet både underlättar och försvårar för dig själv och organisationen att uppnå de resultat du önskar och hur du istället kan leda och arbeta för att uppnå det du vill.

Det handlar också om att utveckla dina medarbetares insikt om hur de omedvetet både bidrar till och försvårar företagets övergripande arbete och sin egen arbetssituation och utveckla en genuin vilja hos medarbetarna att bidra och ta ett personligt ansvar för sig själva och sin arbetsinsats.