Arbingers upplägg

VANLIGA UPPLÄGG MED ARBINGER 

Individer

Individer kan arbeta med Arbinger genom att följa de steg som beskrivs på dessa sidor. De lär sig hur de kan bli effektivare genom att tillämpa tre sorters verktyg: verktyg för självinsikt, verktyg för att arbeta vi-orienterat samt verktyg för utvärdering och ansvarstagande.
Hållbar och löpande förbättring säkerställs genom systematisk tillämpning av dessa resurser och verktyg. Utveckling och framsteg mäts och följs upp genom regelbundna uppföljningar och utvärderingar.

Ledare

Ledare som vill öka samarbetet och ansvarstagandet i sina team, kan gå igenom de individuella stegen tillsammans med sitt team och därefter gå Arbingers program
“Vi-orienterade färdigheter för ledare”.
Därefter är de rustade att leda och stötta sina medarbetare genom regelbundna och strukturerade utvärderingssamtal som säkerställer fortsatt fokus på samarbete och ansvarstagande inom teamet.

Verksamhetsledare (organisationens högsta chefer)

Verksamhetsledare som vill uppnå ett vi-orienterad samarbete och ansvarstagande i hela sin organisation, börjar med att gå igenom de individuella stegen och stegen för ledare. Arbinger arbetar därefter tillsammans med dessa verksamhetsledare för att justera system, processer och strategier i organisationen för att inbjuda till och belöna ett vi-orienterat arbetssätt. Organisatoriska förbättringar mäts genom regelbunden uppföljning av verksamhetens nyckeltal och genom de mål som inför uppstarten fastställts tillsammans med Arbinger.

Samtliga upplägg anpassas efter kunden och verksamhetens behov. Arbinger skräddarsyr ofta interna utvecklingsprogram för team eller hela organisationer.