Klicka här för personlig kontakt och samtal utifrån dina / era behov

Effektivisering

Har din verksamhet behov av eller krav på ökad effektivitet? För många verksamheter är löpande effektivisering en viktig del i att säkerställa fortsatt konkurrenskraft. För andra är det en nödvändighet för att kunna leverera kvantitet och kvalitet utifrån verksamhetens uppdrag i en omvärld där anslag och ramar inte ökar i samma takt som kostnaderna.
Arbinger hjälper verksamheter att bli effektivare, lönsammare och attraktivare som arbetsplats genom att göra dem mindre jag- och mer vi-orienterade.

I de flesta organisationer finns olika typer av mellanmänskliga utmaningar. Det kan vara friktioner, konflikter, bristande kommunikation, brister i ansvarstagande, samarbete, motivation och förtroende etc.

Mellanmänskliga problem och friktioner gör människor mindre engagerade i det vi vill att de ska ägna sig åt. Det kostar i välmående, effektivitet och konkurrenskraft – i slutändan resultat och pengar. Det innebär lägre lönsamhet och sämre förmåga att leverera värde utifrån verksamhetens uppdrag.

De flesta organisationer försöker att adressera dessa problem genom beteendeförändring. Tyvärr upplever många att det inte händer på det sätt och i den takt de vill. Varför? För att beteendena vi försöker förändra drivs av personernas inställning.

Eftersom vårt beteende drivs av vår inställning, kräver hållbar beteendeförändring även inställningsförändring. Vi tror ofta att vi har ett beteendeproblem, när vi i själva verket har ett inställningsproblem.

Arbinger hjälper organisationer att utveckla en vi-orienterad inställning där varje ledare och medarbetare fokuserar på de gemensamma resultaten. En inställning och ett fokus som minskar friktioner och stuprör och driver utveckling som hjälper organisationen som helhet att uppnå resultat på bästa möjliga sätt.

Med en vi-orienterad inställning kan organisationen frigöra tid, energi och resurser för det som verksamheten egentligen är till för och därmed bli effektivare, uppnå bättre resultat samtidigt som även kvaliteten och arbetstillfredsställelsen ökar.