Klicka här för personlig kontakt och samtal utifrån dina / era behov

förändringsledning

Varför kör förändringar lätt fast, även när de är till det bättre? Hur kan vi lyckas bättre? Och hur ökar vi engagemanget och ägarskapet för förändringarna i organisationen?

Det finns en ofta försummad eller underskattad komponent av tillit och mänsklig interaktion som lätt stjälper även i övrigt genomtänkta och välplanerade förändringsinsatser. Medan många förändringsinitiativ primärt fokuserar på utveckling och implementering av metoder, verktyg, teknik och beteenden, visar studier att organisationer som även identifierar och adresserar de inställningar som präglar verksamheten, är fyra gånger mer effektiva i att åstadkomma förändring än verksamheter som förbiser denna aspekt.

Arbingers ramverk för inställningsförändring hjälper oss att förstå:

  • varför människor ofta motsätter sig förändring (även när vi uppfattar att det är till det bättre)
  • hur friktioner och konflikter lätt uppstår och sprids, hur vi kan minska risken för att de sprids och istället bidra till lösning
  • hur inställningen påverkar människors fokus vid förändring
  • hur vi kan öka vårt produktiva inflytande för att åstadkomma förändring
  • hur vi kan inbjuda till förändring

Ramverket ger ett fundament och en förståelse parat med enkla, konkreta verktyg som kan hjälpa oss att effektivare leda förändring och även inbjuda till delaktighet och ägarskap i organisationen.