utbildningar

Arbingers utbildningar ger deltagarna förståelse och redskap för att gå från en jag-orienterad inställning till en vi-orienterad inställning och därigenom arbeta och samspela på ett sätt som är samarbetsinriktat och bidrar till ökad effektivitet och bättre resultat.

Utbildningarna ger deltagarna redskap för ökad självinsikt, ansvarstagande och samarbete. De introducerar metoder för att kunna uppnå individuella och gemensamma mål. Deltagarna lär sig också konfliktförebyggande strategier som inbjuder till tvärfunktionellt samarbete.

Arbinger erbjuder skräddarsydda utbildningar för kunder och möjlighet att genom Train-the-Trainer utbilda interna handledare för den egna organisationen.

Fysiska utbildningar

utbildning januari 2024 utbildning april 2024
Läs mer