Sparar tid och pengar

”Jag använder Arbinger som ett verktyg för att undvika onödiga konflikter, för att förstå andra människor och skapa konkurrensfördel.”

Bra och effektiv arbetskultur

”Arbinger har i min mening ett helt grymt sätt att åstadkomma tvärfunktionell integration, samarbete och en riktigt bra och effektiv kultur.”

En av mina bästa investeringar

”Utbildningen var en av de bästa investeringar jag gjort i min personliga utveckling, mitt sätt att tänka och agera både i vardagslivet och i arbetet.”

Organisationer som kan identifiera och ta itu med de inställningar som präglar verksamheten, är fyra gånger mer effektiva i att åstadkomma förändring
än de verksamheter som förbiser detta.

Joanna Barsh och Johanne Lavoie
“Lead at Your Best,” McKinsey Quarterly, april 2014

Hjälper vi-fokus växa fram

”Arbetet med Arbinger inom förvaltningen har lett till ökat samarbete och välvilja för det kollektiva resultatet. Det har även skapat intresse för att samarbeta över förvaltningsgränserna.”

Personlig utveckling

”Det är egentligen otroligt att man kan lära sig så mycket nytt om sig själv och i relation till andra på så kort tid

Ökat samarbete och minskad frustration

”Arbinger ger ett bra sätt att samarbeta och prata om samarbete, att kunna se vad som gör det svårt och underlätta i frustrerande situationer.”

VÅRA KUNDER

Vi arbetar med både privata och offentliga verksamheter.
Här är några av de organisationer Arbinger Sverige har arbetat med.