Om oss

Vi arbetar med det som påverkar människor mer än vårt beteende, nämligen vår inställning.
Vi skapar medvetenhet om ansvaret för vårt agerande och inflytande på andra.

Vad betyder (H)Arbinger?

Arbinger är en gammal fransk stavning av ordet ”harbinger”. Det betyder ”någon/något som indikerar eller förebådar vad som komma skall” – en förlöpare eller föregångare. Arbinger Institute arbetar med det som föregår och leder till verklig förändring.

Vi arbetar med det som händer inom oss, innan vi agerar genom vårt beteende, och med medvetenheten om vårt eget ansvar för vårt beteende och hur vi påverkar andra.

Det innebär att vi tror att det finns mycket som inte kan lösas enbart genom beteendeförändring. Det kräver en inställningsförändring.

Vad vi gör

Vi hjälper verksamheter och människor att utveckla en kultur som driver utveckling och resultat tack vare ett väl utvecklat samspel, där människor tar ansvar för både sina relationer och sitt bidrag till gemensamma resultat.

Arbinger erbjuder utbildningar, konsulttjänster, coachning och konflikthantering samt metoder och verktyg som hjälper individer, grupper och organisationer att utveckla det egna ansvarstagandet och det mänskliga samspelet för att uppnå gemensamma och hållbara resultat.

Våra metoder hjälper människor och organisationer att utveckla en resultatorienterad och lyhörd inställning med Vi-fokus istället för Jag-fokus. Mer utrymme för värdeskapande diskussioner och mindre tid på mellanmänsklig friktion, internpolitik och konflikter.

Våra kunder är en blandning av verksamheter: offentliga, privata, ägarledda, stora, små, skolor och ideella organisationer.

Metodiken finns beskriven i Arbingers tre böcker (Läs mer). Våra kunder upplever att metoden och verktygen är lätta att förstå och att kraften därför kan läggas på implementering och praktisk tillämpning i vardagen.

Några av de utmaningar vi har hjälpt våra kunder med:

  • Förstå vad interna konflikter kostar organisationen och eliminera de dyraste
  • Konflikthantering
  • Öka tilliten och samarbetet mellan olika delar av och nivåer i organisationen
  • Öka fokus på verksamhetens uppdrag och resultat
  • Öka det interna och externa förtroendet
  • Skapa en sund kultur, där var och en tar sin del av ansvaret
  • Öka effektiviteten och därigenom verksamhetens resultat – en form av mellanmänsklig eller mental Lean process

Jørn Frandsen VD för Lactosan berättar om deras erfarenheter.