Mina produkter

Här ser du en sammanställning över de online-produkter som vi erbjuder dig.

Du är inte inloggad, klicka här

Alla produkter

Här är en översikt över samtliga online-produkter som vi erbjuder.

Utbildning

8 veckors guide för att bibehålla en Vi-orienterad inställning

Välkommen till detta 8-veckors videoprogram, som är upplagt som en guide för att befästa det du lärt dig under utbildningen “Från jag- till vi-orienterad inställning”!

Verktyg

Verktyg till Från jag- till vi-orienterad inställning

Här hittar du verktyg till 3A+ statusmöten och utvecklingssamtal, Rätt start, Mötas för att lära, Lösa konfliktallianser, Mötas för att ge, Största huvudvärken och Hjälpa andra team samt Min handlingsplan.

Verktyg

Verktyg för Vi-orienterat ledarskap

Här hittar du 38 verktyg att använda vid Vi-orienterat ledarskap fördelat på kategorierna: Ansvarstagande, samarbete, konflikter och relationer samt övriga verktyg för ledning. Klicka på länken och ladda ned önskar verktyg.