Klicka här för personlig kontakt och samtal utifrån dina / era behov

organisationskultur

Kulturen är den osynliga hand som driver vår organisation, som avgör vilka beslut som fattas och hur vi agerar i olika situationer. Denna osynliga hand är den viktigaste hävstången för att uppnå resultat i en verksamhet, i team och som individer.

Arbinger hjälper verksamheter att utveckla en kultur som driver utveckling och resultat – tack vare ett väl utvecklat samarbete där människor tar ansvar för sina arbetsrelationer och såväl egna som gemensamma resultat med hjälp av Arbingers internationellt utvecklade och beprövade modeller och verktyg.

Vid arbete med kulturförändring, inleder vi med en analys av den nuvarande kulturen. Därefter formar vi utvecklingsprocessen i nära dialog med verksamhetens ledare. Och eftersom verklig och hållbar kulturell förändring endast kan åstadkommas i den takt och omfattning organisationens ledare i ord och handling visar vägen, kommer ledarnas egen utveckling och engagemang i förändringsprocessen att vara central.

Organisationskulturen betraktas ofta som något skiljt från det “riktiga arbetet” i organisationen – något extra som måste hanteras och mätas för sig, inte som en del av verksamhetens mål och strategier i övrigt. Rätt förstått är dock organisationskulturen i själva verket sättet på vilket en organisations verkliga arbete utförs.

Eftersom kulturen är det sätt på vilket arbetet utförs, använder vi gärna organisationens egna mätetal för uppföljning av effekten av vårt arbete tillsammans med verksamheten. En verklig förändring i organisationskulturen bör även återspeglas i verksamhetens produktivitet, effektivitet och resultat.