Klicka här för personlig kontakt och samtal utifrån dina / era behov

organisationsutveckling

Har ni behov att se över eller utveckla er organisation? Är det viktigt för er att involvera människorna som ska verkställa och göra förändringarna till verklighet? Är det värdefullt att förstå både de affärsmässiga kraven och de människonära frågeställningarna?
Arbinger arbetar med organisationsutveckling på alla nivåer i organisationen i nära samspel med både chefer och medarbetare.

Resultatet av en organisatorisk förändring blir så bra som människorna i verksamheten gör den – och vill göra den. En bra organisatorisk struktur kan underlätta och skapa tydlighet, men resultaten är ytterst helt beroende av vad som händer inom och mellan rutorna.

Vi arbetar tillsammans med våra kunder med strategiska frågeställningar kring verksamhetens roll och förutsättningar i den omvärld och på den marknad som den agerar. Vi arbetar också med handfasta frågor kring organisationens struktur, rapportvägar, roller och ansvar, hur organisationens kontakter med kund och omvärld fungerar, hur organisationen samverkar och samspelar internt etc.

För att arbetet ska vara meningsfullt och ha förutsättningar att förverkligas på ett hållbart sätt, är det viktigt att människorna i organisationen är beaktade, lyssnade på och involverade. Det gäller såväl under utformning som implementering.

I dialog diskuterar vi innehåll och upplägg för de planerade utvecklingsinsatserna utifrån fyra viktiga dimensioner: beteende och inställning, struktur och kultur.