Re-boarding Workshop

Tillbaka till arbetsplatsen efter Corona

Med stöd av rätt ramar, verktyg, erfarenheter från andra verksamheter, en gemensam handlingsplan och vår inställning

Under 1½ år av restriktioner har många lagt om sina liv. Några motvilligt, medan andra passat på att göra den omställning de länge drömt om. Några har känt sig mer produktiva, när de sluppit det sociala på arbetsplatsen. Andra har lidit, känt sig mindre kreativa och saknat den sociala samvaron. Det bäddar för en komplex ”återgång”, där rätt kombination av fokus på beteende (vad vi gör) och inställning kan bli avgörande för hur väl vi lyckas.

Hur pandemin påverkat verksamheter och människor skiljer sig oerhört, liksom synen på tillvaron när allt ska ”återgå” till ett nytt normalläge. Olika är också rädslor och farhågor som medarbetare kan bära med sig. Hur människor drabbats personligen, rädslor, liksom olikheter i synen på distansarbete och arbete på plats kan lätt skapa stress, friktioner och konflikter. Kanske har även nya kollegor tillkommit och andra lämnat. I några fall har också kontor och arbetssätt förändrats. För många kommer ”återgången” att innebära en så stor omställning, att den är att betrakta som en nyintroduktion eller re-boarding.

I vilken omfattning och takt återgår vi till arbetsplatsen? Vilka ramar ska vi sätta upp för en bra återstart? Hur mycket regler och riktlinjer ska vi ha? Hur kan vi ta med oss den förändringskapacitet som många visat prov på under pandemin? Hur hanterar vi eventuellt missnöje och konflikter? Hur hittar vi rätt balans mellan ramar och lyhördhet ur både verksamhetens och medarbetarnas perspektiv? Vilka fallgropar finns och hur kan vi undvika dem?

Denna 1-dags workshop ger möjlighet att under handledning tillsammans reflektera kring dessa frågeställningar för just er verksamhet, enas om ett gemensamt förhållningssätt och att tillsammans utarbeta en handlingsplan.

Under workshopen diskuterar vi också inställningens betydelse för re-boardingprocessen, talar om jag- och vi-orienterad inställning, reflekterar kring tre centrala kompetenser och hur de påverkats (kvalifikationer, passionen för arbetet och den relationella kompetensen) och introducerar några konkreta verktyg som kan vara till hjälp. Vi diskuterar även erfarenheter från några verksamheter i Danmark, som ligger steget före i sin ”återstart”.

Eftersom verksamheters behov skiljer sig, fastställer vi i dialog det exakta upplägget och innehållet för denna workshop så att den möter era specifika behov på bästa sätt.

Re-boarding Workshop - Kontakta oss för mer information