SPARADE $100 MILJONER

RAYTHEON lyckades spara $100 miljoner utan att säga upp en enda medarbetare

Klicka här för personlig kontakt och samtal utifrån dina / era behov

lönsamhet / resultatförbättring

Strävan efter lönsamhet och/eller bättre resultat är något som kännetecknar en sund och livskraftig verksamhet. Ibland är behoven mer överhängande och ställer krav på snabbare och mer fokuserade åtgärder.
Arbinger hjälper verksamheter i utmanande situationer som kräver kraftiga besparingar och/eller ökad lönsamhet och tillväxt även på krympande marknader.

Om din verksamhet är i behov av insatser med stort genomslag på resultat och lönsamhet, kontakta oss för samtal kring:

  • Var och hur man hittar den storlek på besparingar som krävs eller gör nödvändig skillnad
  • Hur man kan arbeta för att spara även betydande summor utan att skada verksamheten
  • Hur man genomför besparingar och (vid behov) neddragningar med bibehållet förtroende och engagemang i organisationen
  • Hur man mobiliserar innovation och effektivitet på alla nivåer i organisationen