Klicka här för personlig kontakt och samtal utifrån dina / era behov

svåra samtal

Att kunna samtala även om de svåra och känsliga frågorna är en viktig del i såväl ledarskapet som HR-professionen. Ändå är det många som drar sig för denna typ av samtal. Andra känner inga problem alls inför dem, men är missnöjda med effekten av samtalen. Hur kan vi bli bättre på svåra samtal? Hur kan vi få bättre effekt av dem? Hur kan vi göra samtalen mindre svåra?

I en akut eller tidskritisk situation kan det ibland vara klokt eller rent av nödvändigt att ta hjälp och stöd för att genomföra eller bistå i ett samtal som upplevs som svårt eller känsligt att genomföra på egen hand.

Långsiktigt vinner vi dock alltid på att bli bättre på att själv genomföra dessa samtal. Och även om träning generellt ökar vår färdighet, är detta en sanning med modifikation när det gäller de svåra samtalen. En anledning till att de kan kännas så utmanande är att de är viktiga (ibland rent av nödvändiga) samtidigt som det står något viktigt på spel. Det kan vara relationer och tillit, ditt och/eller andras välmående, organisatoriska värden etc.

Ärlig utvärdering och självreflektion, kan hjälpa oss att hitta viktiga nycklar till bra samtal även om det svåra och känsliga. Det gäller framförallt om vi i övrigt känner oss trygga i oss själva och våra roller. Om vi inte gör det, finns risk att vi blir alltför självkritiska. Det kan i sin tur spä på rädslan eller motviljan för denna typ av samtal alternativt leda till anklagelser eller skuldbeläggande av motparten. I båda fallen leder det lätt till en negativ spiral avseende både färdighet och effekt.

Arbinger erbjuder olika former och nivåer av hjälp och stöd avseende svåra samtal. Det kan vara i form av:

  • coaching eller rådgivning inför svåra samtal
  • hjälp att genomföra och/eller bistå vid svåra samtal
  • utbildning