Många gånger går vi intressanta och användbara utbildningar. Men tillbaka i vardagen trycker det löpande arbetet på och det vi lärt oss faller ofta i glömska. För Arbinger är det viktigt att det vi lärt oss rör sig från huvudet och ned i fötterna, så att våra deltagare verkligen tillämpar det de lärt sig i sin vardag. Därför erbjuder vi som en del av och kopplat till våra utbildningar tillgång till verktyg som ger stöd för att både implementera och bibehålla en vi-orienterad inställning.

VERKTYG FÖR INDIVIDER

Här hittar du verktyg som hjälper individer att aktivt tillämpa Arbingers metodik i den löpande vardagen. Verktygen kan användas oberoende av andras kännedom om Arbingers metoder och modeller.

VERKTYG FÖR TEAM

Här hittar du verktyg som hjälper team att få maximalt utbyte av metodiken. Verktygen används med fördel av team som har en gemensam grundförståelse för Arbingers metodik och språk.

verktyg FöR ledare

Här hittar du 38 verktyg använda för ett Vi-orienterat ledarskap. Det är indelat i kategorierna: Ansvarstagande, Samarbete, Konflikter och relationer samt Övriga verktyg.

klicka här och mejla - om du vill anmäla dig till en utbildning och få tillgång till verktygen