Fysiska och digitala utbildningar

Arbingers utbildningar ger deltagarna förståelse och redskap för att gå från en jag-orienterad inställning till en vi-orienterad inställning och därigenom arbeta och samspela på ett sätt som är samarbetsinriktat och bidrar till ökad effektivitet och bättre resultat.

Utbildningarna ger deltagarna redskap för ökad självinsikt, ansvarstagande och samarbete. De introducerar metoder för att kunna uppnå individuella och gemensamma mål. Deltagarna lär sig också konfliktförebyggande strategier som inbjuder till tvärfunktionellt samarbete.

Arbinger erbjuder även skräddarsydda utbildningar för kunder och möjlighet att genom Train-the-Trainer utbilda interna handledare för den egna organisationen.

 

 

Övriga tjänster

Arbinger har ett brett utbud av tjänster för utveckling av ledare, medarbetare, grupper och organisationer. De har i olika form bäring på det mänskliga samspelet för att uppnå hållbara resultat.

Tjänsterna omfattar allt från proaktiva utvecklingsinsatser på individ-, grupp- eller organisationsnivå till insatser i mer utmanande situationer som kräver snabba, fokuserade åtgärder.

Alla insatser anpassas och formas i dialog efter verksamhetens situation, behov och förutsättningar.