Inställningstest

INDIVIDUELLT INSTÄLLNINGSTEST

Det individuella inställningstestet bedömer din inställning på skalan helt jag- till helt vi-orienterad. Det innehåller 10 påståenden. Ange i vilken omfattning påståendet stämmer för dig (0 = sällan, 10 = alltid).

1. Jag har en tydlig förståelse av min ledares uppdrag och mål.
2. Jag känner till mina närmaste kollegors tre viktigaste mål och arbetsuppgifter.
3. Jag tänker alltid på hur mitt dagliga arbete bidrar till verksamhetens övergripande mål.
4. Jag stämmer regelbundet av med mina kollegor för att säkerställa att det jag gör är till hjälp för dem i deras arbete.
5. Innan viktiga beslut eller åtgärder, söker jag aktivt tankar och synpunkter från de personer som berörs.
6. Mina kollegor skulle säga att jag är generös med att dela information och resurser med dem.
7. Jag informerar regelbundet min chef om var jag brustit eller gjort fel och mina planer för förbättring.
8. Jag oroar mig för vad människor på min arbetsplats tycker om mig.
9. Jag upplever att jag får den uppskattning och det erkännande som jag förtjänar.
10. När andra inte håller med mig, överväger jag noga deras tankar och förslag.

ORGANISATIONENS INSTÄLLNING

Det organisatoriska inställningstestet bedömer din organisations inställning på skalan helt jag- till helt vi-orienterad. Det innehåller 10 påståenden. Ange utifrån dina observationer i vilken omfattning påståendet stämmer för din organisation (0 = sällan, 10 = alltid).

11. I min organisation känner alla att de får fullt erkännande för sina idéer och bidrag.
12. I min organisation stämmer team och avdelningar regelbundet av med varandra, för att säkerställa att det de gör även hjälper andra att uppnå resultat.
13. I min organisation har alla en god förståelse av varandras uppdrag och mål.
14. Medarbetarna i min organisation lägger mycket tid och energi på att hantera saker som inte fungerar.
15. Medarbetarna i min organisation känner att de har kompetens och befogenhet att fatta beslut.
16. Hjälpsamma samtal om prestation förs regelbundet i min organisation.
17. Medarbetarna i min organisation tar regelbundet initiativ för att samtala om var de brustit eller gjort fel och om deras planer för förbättring.
18. I min organisation känner sig medarbetarna trygga i att ge konstruktiv kritik och att öppet uttrycka sina åsikter.
19. I min organisation upplever medarbetarna att ledningen förstår och försöker hjälpa dem med deras utmaningar.
20. I min organisation upplever medarbetarna att möten alltför ofta är mer belastande än givande.

Följande information krävs för att slutföra testet. Resultatet skickas till den e-postadress som du anger nedan.

Förnamn:
Efternamn:
Organisation:
Titel:
E-post: