Klicka här för personlig kontakt och samtal utifrån dina / era behov

ledarutveckling

Ledarskap som inspirerar och levererar. Vill du utveckla ditt eget och/eller organisationens ledarskap? Vill du förstå hur du som ledare kan inspirera och arbeta för att öka tilliten till dig som ledare och engagemanget för att åstadkomma bättre resultat?
Arbinger arbetar med ledarutveckling på alla nivåer i organisationen. Utvecklingsprogram erbjuds både som öppna utbildningar eller skräddasydda för varje verksamhet, grupp eller individ.

Arbingers utvecklingsprogram och metodik bygger på över 50 års forskning av beteende och motivationspsykologi samt över 40 års arbete med organisationer världen över.

Metodik och verktyg är utformade för att hjälpa ledare och verksamheter att uppnå såväl bättre resultat som ökad arbetstillfredsställelse genom att utveckla en vi-orienterad inställning. 

Utvecklingsprogrammen omfattar utbildning i grupp och/eller personlig coachning. Fysiska utbildningsupplägg kan även kombineras med online-baserat lärande. Där grupper inte har möjlighet att träffas fysiskt, kan vi erbjuda upplägg av så kallat ”blended learning”, där online-utbildning varvas med gemensamma, handledarledda utvecklingstillfällen i form av antingen fysiska eller digitala möten.