Klicka här för personlig kontakt och samtal utifrån dina / era behov

konflikthantering

Har du en konflikt som du inte vet hur du ska hantera? Påverkar minskad arbetsglädje och trivsel dig, gruppen eller delar av verksamheten negativt? Skulle du behöva ett professionellt, utomstående stöd som kan se på situationen med ofärgade ögon och arbeta för en lösning? Arbinger hjälper grupper och individer att hantera konflikter, som blivit fastlåsta eller svårlösta för organisationen, de involverade och ansvariga chefer.

Konflikter är en del av samspelet mellan människor.
I grupper och mellan människor finns oenigheter och åsiktsskillnader. De är i grunden bra och för utvecklingen framåt. Men ibland övergår hälsosamma oenigheter i konflikter eller låsningar som påverkar trivsel, hälsa, samarbete, arbetsinsatser och verksamhetens resultat.

När vi arbetar med konflikter utgår vi alltid från den unika situationen, de involverade individerna och övriga som berörs. Beroende på behoven och komplexiteten, använder vi oss i samråd med er av olika angreppssätt. I de fall parterna kommer att interagera även i framtiden, diskuterar vi även sätt att adressera grundorsakerna till uppkomna konflikter.

Vårt arbete med konflikthantering är lösningsinriktat med energi och fokus på att uppnå en hållbart förbättrad situation för samtliga involverade parter.