Klicka här för personlig kontakt och samtal utifrån dina / era behov

grupputveckling

Vill du utveckla ditt team för att bli mer samspelt och uppnå bättre resultat? Vill du skapa ett engagerat och kreativt team? Eller brottas du med att helt sonika få teamet att fungera?
Arbinger arbetar med grupputveckling på olika nivåer och situationer i organisationen. Varje utvecklingsprogram anpassas efter gruppen och behovet.

När vi arbetar med grupputveckling tar vi alltid utgångspunkt i hur situationen och behoven ser ut för ditt team här och nu. Beroende på hur samspelt gruppen är och på hur du skulle vilja utveckla den, använder vi oss i samråd med dig av olika upplägg, verktyg och angreppssätt.

I grunden handlar mycket av arbetet om att öka motivationen och utveckla samspelet inom gruppen för att öka arbetsglädjen och samtidigt uppnå önskade resultat.

I teamprocesser arbetar vi för att hjälpa gruppen att tillsammans prestera bättre genom att utveckla samarbetet och ansvarstagandet för att omfatta de gemensamma målen.