Klicka här för personlig kontakt och samtal utifrån dina / era behov

medarbetarutveckling

Vad engagerar och motiverar dina medarbetare? Har de främst fokus på sina egna mål och aktiviteter eller på de gemensamma målen och resultaten?
Medarbetare som arbetar med en vi-orienterad inställning är aktivt engagerade i hur de genom sitt arbete bidrar till de gemensamma målen och resultaten. Och de inte bara motiveras av, de tar även ansvar för, hur de genom sitt arbete kan hjälpa andra att också lyckas.
Arbinger erbjuder utvecklingsprogram som på ett aktivt och handfast sätt kan hjälpa verksamheter att utveckla ett vi-orienterat medarbetarskap.

Arbingers medarbetarutvecklingsprogram bidrar till medarbetarnas utveckling genom att utveckla förståelsen för det mellanmänskliga samspelet och samarbetet med utgångspunkt i den egna arbetsvardagen.

Grundupplägget är interaktiv utbildning där genomgångar varvas med korta videoexempel och praktisk tillämpning på den egna arbetssituationen genom övning enskilt, i grupp och i gruppdiskussioner som ger medarbetarna:

  • ökad förståelse för hur vår inställning påverkar såväl människor omkring oss som de resultat vi uppnår
  • ökad insikt om hur vi själva kan ta ansvar för såväl våra relationer som vårt bidrag till gemensamma resultat
  • förståelse för hur de kan arbeta mer vi-orienterat med fokus på de gemensamma resultaten

Fysiska utbildningsupplägg kan även kombineras med online-baserat lärande, där online-utbildning varvas med gemensamma, handledarledda utvecklingstillfällen i fysisk eller digital form.