Återkoppling – Demo

Återkoppling

Vi sätter stort värde på din återkoppling.

Du tar ställning till ett antal påståenden på en skala från 1-10. 1 betyder stämmer inte alls och 10 betyder instämmer helt. Därefter har du möjlighet att komplettera med fördjupande kommentarer.

Tack för hjälpen! 

Feedback Demo
Om du vill höra mer om Arbinger och metoden kan du registrera dig hos oss och få våra nyhetsbrev (max 4 per år).
Jag vill gärna bli kontaktad om: