Produkter

Välkommen till vårt online universitet! Här hittar du bland annat online-utbildningar, självstudiematerial för implementering och verktyg som du lärt dig att använda vid våra utbildningar.

Verktyg

Verktyg till Från jag- till vi-orienterad inställning

Här hittar du verktyg till 3A+ statusmöten och utvecklingssamtal, Rätt start, Mötas för att lära, Lösa konfliktallianser, Mötas för att ge, Största huvudvärken och Hjälpa andra team samt Min handlingsplan.

Utbildning

8 veckors guide för att bibehålla en Vi-orienterad inställning

Välkommen till detta 8-veckors videoprogram, som är upplagt som en guide för att befästa det du lärt dig under utbildningen “Från jag- till vi-orienterad inställning”!

Gratis demo

Grundintroduktion Från jag- till vi-orienterad inställning – Demo

Välkommen till en virtuell grundintroduktion till "från jag- till vi-orienterad inställning"! 5 lektioner bestående av videos, övningar och kortare avstämningar.

Utbildning

Grundintroduktion Från jag- till vi-orienterad inställning – DM

Välkommen till en virtuell grundintroduktion till "från jag- till vi-orienterad inställning"! 5 lektioner bestående av videos, övningar och kortare avstämningar.

Utbildning

Grundintroduktion Från jag- till vi-orienterad inställning

Välkommen till en virtuell grundintroduktion till "från jag- till vi-orienterad inställning"! 5 lektioner bestående av videos, övningar och kortare avstämningar.

Tools

Developing and Implementing Outward Mindset tools

Course

8 weeks sustainment guide – Outward mindset

Welcome to this 8-week video program, which is designed as a sustainment guide to reinforce key principles and prompt application of the tools presented in Developing and Implementing an Outward Mindset.

Verktyg

Verktyg för Vi-orienterat ledarskap

Här hittar du 38 verktyg att använda vid Vi-orienterat ledarskap fördelat på kategorierna: Ansvarstagande, samarbete, konflikter och relationer samt övriga verktyg för ledning. Klicka på länken och ladda ned önskar verktyg.